Historia

Historian zehar gertatu izan diren zenbait lurralderen eransketa-prozesuaren eraginez Araba sortu zen. Arabako eskualdeek arazo espezifikoak dituzte, eta horrekin batera interes bereziak sortzen dituzte. Hau guztia gizarte nahiz ekonomia ikuspegitik nabaria izanda, ikuspegi politikotik den-dena egokiro artikulatu beharra sortzen du.

Lurralde antolaketa

Izan ere, XVI. mendearen hasieran sortu ziren, lurralde-banaketa edo eskualde-erakunde gisa. Haien baitan tokian tokiko Ermandadeak eta Udalak sartu ziren, helburu fiskalei begira. Como consecuencia de ello, la forman áreas geográficas bien diferenciadas. Tales diferencias precisaron articularse políticamente.

  • SXVI Vitoria-Gasteiz, Mendoza, Guardia, Agurain, Aiara, Zuia: Araban izan zen sei Koadrilak banatuta.
  • 1840 Koadrilak zaspi izatera pasa ziren, Vitoria bitan banandy zen: Gasteiz eta Anyana.
  • 1983 Mendoza desagertu egiten da, hau da, Vitoria integratzen da, eta Anyana bitan banatzen da: Anyana eta Kanpezu.
  • 1993 Campezo koadrilla bere izena aldatzen du,Kanpezoko koadrilla Alaba-Mendia deitzera paso egiten du, hobeto irudikatzeko lurraldea integratzen duten guztien nahian .

Gaurkotasuna

Hona hemen gaur egun indarrean dirauten Kuadrillak:

Añana, Aiara, Kanpezu-Arabako Mendialdea, Guardia-Arabako Errioxa, Agurain, Gasteiz, Zuia

Historiaren une zehatz batean jaiotako erakundeak dira, lurralde baten administrazio-beharrak ase nahirik.

Gaurko gizarte modernoan Kuadrillek mantendu duten zeregina argi dago: eskualde bakoitzak lurralde-esparruari dagokionez azaltzen dituen interes anitzak biltzea eta adieraztea, betiere hasierako jatorrizko mamiari neurri handian helduta.

AZAROAREN 20K0 63/1989 FORU ARAUA, ESKUALDEEI BURUZ